Livsprosjekt, viktig for å være lykkelig

Livsprosjekt, viktig for å være lykkelig

Å kunne føle livets følelser kan være en poetisk ting, men det er en nødvendig forutsetning for å leve et liv fullt av mening. Vi må være i stand til å oppdage meningen med livet og grunnen til at vi eksisterer her, utover det enkle faktum å være i verden. Til slutt å finne kongruensen mellom det du tenker, sier, føler og gjør. Har en livsprosjekt.En hyppig tolkning av lykke er den som er laget i form av positive følelser og optimisme. Det er et generelt mentalt bilde som lykke avhenger av nivået på glede og fraværet av negative følelser. Men det er bare en modell, ikke anvendelig i alle situasjoner. Gå videre for å generere en livsprosjekt det er den rette veien mange tar for å være lykkelig.

Oppfatningen av Velferd det er høyere i et meningsfylt liv med ekte følelser og formål enn i et stillesittende liv . Samfunnet vårt presenterer oss for et lykkebegrep nært knyttet til forbruk, til en kjøpekraft som i mange tilfeller oppnås gjennom mange timers arbeid som ikke alltid er hyggelig.

La oss finne ut mer hvorfor det er viktig å ha en livsplan.

Kjenn på følelsene i livet

Å føle livets følelser kan være, som vi har sagt, nesten poetisk. Men det er rett og slett grunnlaget for et meningsfylt liv. Det handler om å stå opp om morgenen motivert å møte dagen.Eksperten innen utdannelse og kunstig intelligens David Perkins viser til tilstanden at mennesket blir dømt til selvrepresentasjon. For dette det er viktig å finne ut din livsplan og grunnen til at du eksisterer , som går utover det enkle faktum å være i verden.

Lykkelig kvinne

Et livsprosjekt

Faktisk har alle en plan i livet. Det som skjer er at ikke alle planer kan betraktes som virkelige prosjekter . Folk bygger planene sine basert på omgivelsene, tidligere erfaringer, læring, forventninger og tro . Kombinasjonen av alle disse faktorene skisserer prosjektet.

Professoren i psykologi Lilian R. Daset, fra det katolske universitetet i Uruguay, sammenligner livets prosjekt med de bøkene som mangler sider eller har ufullstendige kapitler. Men men ufullstendig, til slutt er prosjektene vi lager ryggraden i livet vårt . Dette er grunnen til at man kanskje tror at mange mennesker ender opp med å bli etterlatt av vinden.

Formuler en meningsfull livsplan

Å anerkjenne årsakene til å leve og elementene som fornyer eller bekrefter vår vitale impuls, er prinsippet om et meningsfylt livsprosjekt. Vi må reflektere over verdiene og prinsippene som får oss til å føle oss bra og avgjør om våre handlinger sammenfaller med dem.

Å oppdage formålet med livet går hånd i hånd med identifisere lidenskapene som beveger seg i oss. Å gjennomføre en aktivitet som får oss til å føle oss fullstendige og lar oss oppdage hva som er viktig og viktig for hver enkelt av oss.

Glad mann

Et livsprosjekt er en vei

Når du definerer en livsplan, på en eller annen måte bygger vi en identitet egen . Viktige beslutninger blir tatt og forpliktet til personlig utvikling. Å bestemme din egen skjebne og nå ditt maksimale potensiale som person er det underliggende målet som hvert livsprosjekt utvikler seg gjennom.

Det er viktig å forstå vår personlige historie, erfaringer og læring som definerer oss og som hjelper oss å forstå nåtiden og forberede oss på fremtiden. Å jobbe med din egen fortid er en fin måte å observere tidligere hendelser fra et annet perspektiv.

Ma vi må også jobbe med å gjenkjenne ens sterke og svake sider . Analyser det sosiale miljøet og mulighetene de kan gi. Dette er ressurser som hjelper oss å forstå hvor vi kan forbedre og fokusere innsatsen.

På den annen side er det viktig å kjenne og forstå ens personlige oppdrag for å skape et livsprosjekt som er sentrert om utfordringer og sikkerhet. Dessuten er det viktig oppnå justering mellom det vi tenker, føler og gjør, slik at feiljusteringen ikke hjemsøker oss. Å ha en livsplan legger til rette for en grunnleggende oppgave: å skille mellom det som er viktig og det som er uunnværlig.

Livets mening med ro og tålmodighet

Livets mening med ro og tålmodighet

Livets mening oppleves ikke alltid gjennom kjærlighet eller lidenskap ... som, som det kommer, noen ganger forsvinner.